Výletná se k 1. 12. 2019 opětovně uzavřela, a to po pěti letech úspěšného rozvoje

Výletná se k 1. 12. 2019 opětovně uzavřela, a to po pěti letech úspěšného rozvoje

02. 02. 2020

Rozhodli jsme se zvizualizovat ideální představu našeho spolku a tak trochu nepochopitelnou představu vlastníka (ÚZSVM) o tom, jak by se mělo účelně a hospodárně nakládat s majetkem státu do doby, nežli se příslušný státní majetek prodá, nebo se pro něj nalezne jiné, nežli námi realizované využití. Pokud si přejete, aby se začala realizovat spíše naše vize / představa o tom, jak nakládat s veřejným majetkem, respektive konkrétně s Výletou, můžete nám pomoci například podepsání námi sestavené papírové či elektronické petice.


Vizualizace


Edit k 6. 12. 2021: úředníci z ÚZSVM dokázali překonat naši bujnou fantazii, viz fotogalerie zachycující aktuální tragický stav Výletné.

title

titleFotogalerii s aktuálním stavem Výletné naleznete zde.