Praze se podařilo koupit Výletnou od ÚZSVM! Ožije opět Výletná a bude to brzy? Věříme, že ano...

Praze se podařilo koupit Výletnou od ÚZSVM! Ožije opět Výletná a bude to brzy? Věříme, že ano...

13. 10. 2022

Před několika dny zapsal katastrální úřad do katastru nemovitostí vlastnícké právo hl. m. Prahy k celému areálu Výletné. A to z našeho úhlu pohledu vysoce zvýšuje pravděpodobnost toho, že by Výletná mohla v brzké době přestat ležet ladem a chátrat. Což má nyní plně ve svých rukou Rada hl. m. Prahy a příslušný radní pro majetek (aktuálně pan radní Chabr).


Pana radního pro majetek hl. m. Prahy jsme se proto rozhodli oslovit s naší žádostí o vypůjčení Výletné za účelem toho, abychom mohli pokračovat v našem schváleném restaurátorském záměru na obnovu vnějšího pláště, jakož i v ostraze a smysluplném využití Výletné pro sportovní, kulturní a společenské aktivity. A to alespoň do doby, nežli Praha v přislíbeném veřejném výběrovém řízení (do kterého se plánujeme přihlásit) vybere ideálního dlouhodobého provozovatele příslušného areálu.

Protože věříme, že naší žádosti může být v brzké době vyhověno. Těšíme se, že letošní vánoční besídka naplánovaná na 17. 12. 2022 nebude probíhat pouze na petičních stáncích před Výletnou jako v minulém roce, ale tentokrát již v důstojném prostředí naším spolkem opravené historické klubovny.

O způsobu vyřízení naší žádosti. Jakož i o ostatních záležitostech týkajících se osudu Výletné a naší petice Vás budeme průběžně informovat.

S pozdravem

Tým Výletné & spolku OSA II

#stayTUNED & #podporujVYLETNOU