Petici za Výletnou podepsalo již 10 000 osob

Petici za Výletnou podepsalo již 10 000 osob

01. 05. 2022

Dalším milníkem je pro nás získání 100 tis. podpisů. Věříme však, že již 10 tisíc podpisů je dostatečné množství na to, abychom mohli začít jednat s kompetentními osobami ve státní správě a samosprávě. A dokázali jim prokázat, že širokou veřejnou podporu má nejen náš spolek (osa2.cz) a náš projekt na Výletné, ale i námi navrhovaná změna nakládání s ladem ležícím majetkem státu, krajů a obcí, viz první, druhý a třetí bod námi sestavené petice.


title

title

title