PETICE ZA VÝLETNOU A SMYSLUPLNÉ VYUŽITÍ CHÁTRAJÍCÍCH A NEVYUŽITÝCH NEMOVITOSTÍ

My, níže podepsaní podporujeme členy a dobrovolníky Občanského sdružení Alternativa II, z.s. (dále jen „spolku“) a partnerských organizací v jejich snaze na vlastní náklady zachránit, oživit a opravit historicky cenný sportovně společenský areál v Letenských sadech 32 (dále též „Výletnou“), jakož i mnohé další nevyužité nemovitosti, a prostřednictvím této petice žádáme všechny kompetentní osoby a orgány veřejné moci, aby:

1) podpořili dosavadní úsilí spolku a zasadili se o to, aby Výletná byla opětovně svěřena spolku do výpůjčky, tak aby zde spolek mohl pokračovat v realizaci svého poslání a v provozování sportovně společenského centra, které bude z vlastní činnosti a z příspěvků od návštěvníků plně financovat provoz, údržbu i kompletní opravu areálu, a to bez nároku na protiplnění za vložené investice a bez čerpání darů, grantů a dotací z veřejných rozpočtů, respektive bez jakéhokoliv zatěžování veřejných financí;

2) vyhověli žádostem spolku o výpůjčku jakékoliv nevyužité nemovitosti ve veřejném vlastnictví pro jakékoliv veřejně prospěšné účely, jakož i obdobným žádostem třetích osob, a to do okamžiku, nežli pro tyto nevyužité nemovitosti bude zajištěno smysluplnější využití, neboť si nepřejeme, aby veřejný majetek ležel ladem a z veřejných financí byla hrazena ostraha, údržba či provoz tohoto majetku, pokud může být využit pro veřejně prospěšné účely a veškeré náklady mohou být hrazeny vypůjčitelem;

3) přehodnotili současnou praxi při nakládání s nepotřebným a nevyužitým veřejným majetkem a zasadili se o to, aby před jeho privatizací, či komerčním pronájmem, byl vždy nabídnut nejprve občanské společnosti do výpůjčky pro realizaci veřejně prospěšné činnosti, a to primárně za podmínek, za kterých spolek žádá o výpůjčku Výletné, a teprve následně, aby byl tento majetek nabídnut k pronájmu či k privatizaci, pokud by se pro něj nenalezlo žádné veřejně prospěšné využití.

Pokud s textem petice souhlasíte, můžete ji podepsat elektonicky, anebo se za námi stavit na některý z našich petičních stánků, popřípadě si ji můžete stáhnout, vytisknout a podepsanou zaslat poštou na adresu: Občanské sdružení Alternativa II, z. s., Terronská 849/56, 160 00 Praha 6.