ELEKTRONICKÁ PETICE PROJEKTU VÝLETNÁ ZA SMYSLUPLNÉ VYUŽITÍ LADEM LEŽÍCÍCH NEMOVITOSTÍ

My, níže podepsaní, podporujeme členy a dobrovolníky Občanského sdružení Alternativa II, z.s. a partnerských organizací (dále jen „spolku“) v jejich snaze na vlastní náklady zachraňovat, oživovat a smysluplně využívat ladem ležící nemovitosti. A prostřednictvím této petice žádáme všechny kompetentní osoby a orgány veřejné moci, aby v rámci svých možností:

1) podpořili dosavadní úsilí spolku a zasadili se o to, aby byl areál Výletné opětovně svěřen spolku do výpůjčky, tak aby zde mohl spolek pokračovat v realizaci svého poslání a v provozování sportovně společenského centra, které bude z vlastní činnosti a z příspěvků od návštěvníků plně financovat provoz, údržbu i kompletní opravu areálu Výletné. A to bez nároku na protiplnění za vložené investice, jakož i bez čerpání darů, grantů a dotací z veřejných rozpočtů, t.j. bez jakéhokoliv utrácení veřejných peněz;

2) vyhověli žádostem spolku o výpůjčku jakékoliv nevyužité nemovitosti ve veřejném vlastnictví pro jakékoliv veřejně prospěšné účely, jakož i obdobným žádostem třetích osob, a to do okamžiku, nežli pro tyto nevyužité nemovitosti bude zajištěno smysluplnější využití. Neboť si nepřejeme, aby veřejný majetek ležel ladem a z veřejných financí byla hrazena ostraha, údržba či provoz tohoto majetku, pokud může být využit pro veřejně prospěšné účely a veškeré náklady mohou být hrazeny vypůjčitelem;

3) přehodnotili současnou praxi při nakládání s nepotřebným a nevyužitým veřejným majetkem a zasadili se o to, aby byl před jeho privatizací a komerčním pronájmem nejprve nabídnut občanské společnosti do výpůjčky pro realizaci veřejně prospěšných činností. A to za podmínek, za kterých spolek žádá o výpůjčku Výletné. A teprve následně, aby byl tento majetek nabízen ke komerčnímu pronájmu a poté až k privatizaci, pokud by se pro něj předchozím postupem nenalezlo veřejně prospěšné využití. *

*krom veřejným zájmem odůvodněných výjimek | text el. verze petice aktualizován 28. 4. 2023 | pokud s textem petice souhlasíte, můžete ji podepsat zde, zastavit se za námi podepsat její papírovou verzi na naše petiční stánky/stolky, anebo si můžete stáhnout její PDF verzi a podepsanou nám ji zaslat poštou.