NEJNOVĚJŠÍ NOVINKY #01

NEJNOVĚJŠÍ NOVINKY #01

29. 11. 2022

  • Blíží se třetí výročí od nesmyslného uzavření Výletné (k uzavření došlo 1. 12. 2019)
  • Vánoční besídka se uskuteční v sobotu 17. 12. 2022 před Výletnou (a možná i na Výletné)
  • Petiční archy s podpisy podporovatelů budeme v brzké době odevzdávat na podatelnu HMP
  • Připravujeme za náš spolek otevřený projekt do veřejného výběrového řízení, připojíte se?
  • O ovládnutí Výletné usiluje Evžen Balko. Podaří se mu ji ovládnout a vytěsnit z ní naše projekty, členy a dobrovolníky?
  • Požádali jsme Prahu o výpůjčku/pronájem chátrající Výletné do doby nežli se pro ni nalezne dlouhodobý provozovatel ve výběrovém řízení


Stručné informace jsou uvedeny níže. Podrobnější informace připravujeme, a to formou samostatných článků na web i do pracovních skupin. Pokud máte zájem pomoci nám v našem úsilí. Např. s přípravou otevřeného projektu do výběrového řízení, s redakční prací v projektu AlterMedia.tv, anebo vedením některého ze sportovních, kulturních, komunitních aj. projektů či podprojektů v rámci našeho spolku, neváhejte nás kontaktovat.title

Novinka #01: 1. 12. 2022 nastane výročí třech let od uzavření Výletné, která se musela uzavřít na základě rozhodnutí paní Kateřiny Arajmu (ÚZSVM). Údajným důvodem tohoto tehdejšího uzavření Výletné (ukončení našeho užívacího vztahu) bylo to, aby paní Arajmu mohla s Výletnou začít nakládat účelněji a hospodárněji. Jak toto účelné a hospodárné nakládání v podání paní Arajmu probíhalo a dopadlo naleznete zde. Že oficiáoně uváděný důvod pro uzavření Výletné byla jen výmluva, která měla zastřít pomstu paní Arajmu za to, že jsme ji odmítli vyhovět v jedné její žádosti (která byla v rozporu s našimi hodnotami), anebo malá domu panu Evženu Balkovi (který má zájem o Výletnou a hraje mu do karet mít Výletnou prázdnou a bez aktivního konkurenta), anebo že se jednalo přinejmenším o projev osobní nekompetence, jsme si mysleli již v roce 2019. A zdá se, že jsme se pravděpodobně příliš nemýlili, viz účelné a hospodárné nakládání s Výletnou pod patronátem paní Arajmu (2019 až 2022) a naším spolkem (na naše nákady) realizované účelné a hospodárné zvelebování areálu (2014 až 2019).

title

title

Novinka #02: pokud si přejete stejně jako my, aby projekt Výletná mohl opětovně pokračovat ve svém úsilí na Výletné, budeme rádi pokud podepíšete naši elektronickou verzi petice, anebo se za námi 17. 12. zastavíte do Letenských sadů na vánoční besídku podepsat její papírovou verzi. Neb pokud si nás to prostřednictvím naší petice bude přát dostatečné množství, nevidíme důvod k tomu, aby zastupitelé Prahy našemu přání nevyhověli. Praha totiž v říjnu koupila chátrající Výletnou od ÚZSVM. Přičemž znovuotevření Výletné by se díky tomu možná mohlo podařit již do besídky. Žádost o dočasnou výpůjčku/pronájem jsme již podali.

title

title

Novinka #03: V brzké době plánujeme podat na magistrátní podatelnu první várku petičních archů (naši petici již podepsalo fyzicky i elektronicky přes 10 000 občanů). Přičemž v souladu s peticí budeme zastupitele žádat, aby nám byla Výletná svěřena do doby, nežli bude vybrán její ideální dlouhodobý provozovatel ve veřejném výběrovém řízení. Do kterého se plánujeme přihlásti s naším otevřeným projektem.

title

title

Novinka #04: pokud byste měli zájem připojit se k našemu otevřenému projektu, který plánujeme přihlásit do budoucího výběrového řízení na ideálního dlouhodobého provozovatele Výletné, rádi Vás přivítáme v našem přípravném týmu. A rádi s Vámi rozšíříme náš všem otevřený projekt, který plánujeme přihlásit do výběrového řízení tak, aby v maximální možné míře dokázal do sebe pojmout i Váše nápady. Pokud v tomto ohledu máte zájem o spolupráci, neváhejte se co nejdříve ozvat předsedovi petičního výboru, viz kontakt uvedený pod peticí. Přičemž cílem našeho spolku je přihlásit do výběrového řízení takový projekt, který by Výletnou maximálně otevřel všem místním spolkům, sportovcům a aktivním občanům, kteří by na Výletné chtěli realizovat jakoukoliv smysluplnou aktivitu.

title

title

Novinka #05: dostávají se k nám informace o tom, že pan Evžen Balko z Třineckých železáren má již areál Výletné na magistrátu "závazně" přislíben. Přičemž aktuálně se prý již jen hledá cesta, jak areál Výletné panu Balkovi (v ideálním případě zřejmě bez veřejného výběrového řízení) přihrát, a to konkrétně za pomoci jeho rozhodujícího vlivu ve Spolku LTC Praha. Což je pochopitelně nejen v rozporu se zájmy našeho spolku, ale dle našeho přesvědčení i v rozporu se zájmy místní komunity (viz petice). Neboť správné (z hlediska pražských občanů) je podle nás to, aby areál zůstal maximálně otevřený a neměl v něm rozhodující vliv pan Evžen Balko, ale primárně místní aktivní občané a místní aktivní sportovci (tj. místní komunita). A to dle našeho přesvědčení ideálně prostřednictvím svých sportovních, kulturních, společenských aj. projektů a klubů realizovaných v areálu. Přičemž spolupráci se Spolkem LTC Praha se nebráníme a budeme za ni i rádi, nicméně za podmínky, že areál bude primárně sloužit v souladu s našimi hodnotami pro inkubování místního komunitního života, a to v rozmanitých kulturních, sportovních, sociálních aj. oblastech, přičemž i rozvoje tohoto areálu bude primárně realizován a financován ze zdrojů a za pomoci místní komunity v souladu s podstatou naší sociální práce, tak aby se za pomoci tohoto přístupu budovaly a upevňovaly lokální vazby (místní soudržnost).

title

title

Novinka #06: netušíme zda pro současné pražské zastupitelstvo či pražskou radu bude zajímavější svěřit areál našemu spolku, respektive projektu Výletná, nebo panu Balkovi z Třineckých železáren prostřednictvím Spolku LTC Praha, anebo třeba i někomu úplně jinému. Budeme se však snažit minimálně o to, aby se budoucí dlouhodobý provozovatel areálu vybral ve férovém výběrovém řízení, ve kterém bude zohledněn veřejný zájem (viz petice). A také o to, aby Výletná do vybrání dlouhodobého provozovatele neležela ladem a nechátrala. Praze jsme proto nabídli, že se o Výletnou na vlastní náklady postaráme do vybrání nového dlouhodobého provozovatele v příslušném výběrovém řízení. Přičemž očekáváme, že není rozumný důvod k tomu, aby této naší žádosti nebylo ze strany zastupitelstva v dohledné době vyhověno.

title

title

Nejnovější novinky pro Vás připravil společný redakční tým Výletné & projektu AlterMedia
#stayTUNED & #podporujVYLETNOU