Ukázka ladem ležícího majetku státu, krajů a obcí o jehož poskytnutí pro sportovní, kulturní, sociální a mnohé další veřejně prospěšné účely žádáme, a to do doby, nežli se pro tento majetek nalezne smysluplnější využití (viz petice)