Kateřina Arajmu, aneb proč se Výletná musela uzavřít

Kateřina Arajmu, aneb proč se Výletná musela uzavřít

22. 02. 2020

Paní Kateřina Arajmu je generální ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (tj. ÚZSVM). Do své funkce generální ředitelky byla dle veřejných zdrojů jmenována v roce 2015, viz níže uvedené články. Přičemž nedlouho po svém jmenování učinila paní Arajmu osobní inspekci v areálu Výletné, po které se zdálo, že je paní Arajmu s naší činností v areálu nanejvýš spokojena, viz galerie. A výpůjčka Výletné nám zřejmě proto nedlouho potom byla ze strany ÚZSVM opětovně prodloužena na další období, což se na základě gentlemanských dohod (jakož i logického uvažování) mělo opakovat každoročně až do doby nežli státní správa pro areál Výletné nenalezne smysluplnější využití, anebo do doby dokud nebude prodán/zcicen z majetku státu v souladu s platnými předpisy.

title


Následně se však něco stalo/změnilo. A byť zatím pouze spekulujeme o tom, co konkrétně to bylo, naše činnost v areálu se na základě toho (a na základě přímé osobní intervence paní Arajmu u příslušných orgánů ÚZSVM) stala v roce 2017 z hlediska ÚZSVM neúčelným a nehospodárným nakládáním s majetkem státu. Byť chvíli předtím bylo na naši činnost ze strany ÚZSVM pohlíženo zcela opačně. A prioritou pro podřízené úředníky paní Arajmu byla především kultivace areálu Výletné na naše náklady a zejména pak pokračování v započatých opravách vnějšího pláště památkově chráněné klubovny a dokončení těchto oprav, které se však z důvodu příslušné intervence ze strany paní Arejmu dokončit nestihli, viz galerie.

title


O důvodech toho, proč se účelné a hospodárné nakládání s majetkem státu na Výletné v podání našeho spolku stalo "pouhým mávnutím kouzelné hůlky" paní Arajmu neúčelné a nehospodárné, prozatím spekulujeme, a to za pomoci našeho pátrání a zjišťování potřebných faktických informací (od zákulisních zdrojů). Jediné, co prozatím však víme zcela jistě je to, že se účelné a hospodárné nakládání s majetkem státu v podání Kateřiny Arajmu z ÚZSVM (2019 - 2022) v reálné praxi nejeví příliš účelně a hospodárné. Byť paní Arajmu bude zcela jistě tvrdit opak a obhajovat svůj postup nepřeberným množstvím (z našeho pohledu zcela lichých) argumentů. Reálný výsledek postupu zvoleného paní Arejmu však z našeho úhlu pohledu „okecat“ nelze, viz reálné využití areálu Výlatné a současný stav Výletné (2019 - 2022). A protože nás zajímá, proč slova paní Arajmu neštymují s realitou, snažíme se dopátrat reálných příčin a za pomoci námi zjištěných informaci se prospekulovat k tom, v čem u paní Arajmu ve vztahu k Výletné byl a je "zakopaný pes".