Jednání na Min. financí přineslo úspěch

Jednání na Min. financí přineslo úspěch

13. 06. 2022

Ledy se hnuly! Vypůjčování majetku státu pro sportovní, kulturní, sociální a mnohé další veřejně prospěšné účely ze strany ÚZSVM, by se opět mělo stát skutečností. A to díky Vaší podpoře, respektive Vašim podpisům pod peticí za Výletnou. Jakož i díky podpoře ze strany Ministerstva financí, a to konkrétně pana ministra Zbyňka Stanjury (ODS), který řešením naší petice pověřil pana poradce Tomáše Bartovského (ODS).


Jednání na Ministerstvu financí, kterého se za náš spolek dne 24. 5. 2022 zůčastnil předseda petičního výboru Marek Semerád, za Ministerstvo financí pan poradce Tomáš Bartovský (ODS) a za ÚZSVM generální řediteka Kateřina Arajmu, jakož i pan Martin Mottl, který na ÚZSVM momentálně pracuje jako vedoucí jednoho z oddělení, které se mj. věnuje ladem ležícím memovitosti v Praze.

Celé jednání proběhlo z pohledu našeho spolku poprvé od prosince 2019 ve zcela korektním duchu, za což připisujeme velkou zásluhu panu poradci Tomáši Bartovskému (ODS), neboť ještě před jednáním stanovil jasné podmínky, za kterých dává smysl, aby se příslušné jednání konalo. A to konkrétně, že na jednání se bude povolené bavit pouze o budoucnosti, respektive o možnostech budoucí vzájemné spolupráce na smysluplném využití ladem ležících a chátrajících nemovitostí státu. A striktně zde bude zakázáno řešit cokoliv z minulosti, to jest jakékoliv naše spory s paní generální ředitelkou ÚZSVM Kateřinou Arajmu. Viz aktuální stav Výletné, čtvrtý bod naší petice a ostatní informace uvedené na tomto webu.

Protože všichni účastníci jednání dokázali korektním způsobem předem stanovené podmínky dodržet, dostavil se z našeho pohledu velmi pozitivní výsledek. Neboť se zdá, že se nám poprvé od roku 2017 podařilo překonat dlouholetá tvrzení paní generální ředitelky ÚZSVM Kateřina Arajmu o tom, že není možné upřednostňovat vypůjčování nevyužitého majetku státu pro veřejně prospěšné účely, před účely čistě komerčními a čistě komerčním pronájmem takovéhoto majetku státu. Což bylo na příslušném jednání z našeho pohledu fakticky stvrzeno tím, že ÚZSVM na podnět Ministerstva financí předložil tři jimi vytipované nemovitosti, u kterých by se vzorovým způsobem upřednostnila výpůjčka pro veřejně prospěšné účely, před komerčním pronájmem. A u kterých by se v následujících měsících postupovalo v maximálním souladu s naším druhým petičním bodem. A to v případě, že úředníkům z ÚZSVM dokážeme pomoci s vyřešením několika (z našeho úhlu pohledu) relativních drobností, které rychlý postup v této věci (z pohledu úředníků ÚZSVM) komplikují.

Na jednání byly pro vzorové odzkoušení postupu v souladu s naším druhým petičním bodem předloženy tyto ze strany ÚZSVM vytipované ladem ležící nemovitosti státu:

title title title

Pokud byste kdokoliv měl zájem o jakékoliv využití výše uvedených ladem ležících nemovitostí státu pro jakýkoliv veřejně prospěšný účel (např. sport, kulturu, práci s dětmi, sociální práci atp.), neváhejte nás kontaktovat. Nějaké nápady jak příslušné nemovitoti smysluplně využít máme, ale velmi rádi se s Vámi spojíme a podpoříme případně za náš spolek i přímo Váše osobní projekty, nápady a záměry, které byste v příslušných nemovitostech měli zájem realizovat po jejich případném vypůjčení ze strany ÚZSVM.

To samé nicméně platí i pokud budete mít zájem o jakékoliv smysluplné využití jakékoliv jiné ladem ležících nemovitosti ve vašem okolí, ať už státní, krajské, obecní či privátní. Neboť všem aktivním lidem, kteří by měli zájem seberealizovat se jakýmkoliv smysluplným využitítm jakékoliv ladem ležící nemovitosti pro jakékoliv smysluplné účely nabízíme za náš spolek spolupráci, respektive organizační, finanční a právní podporu, anebo přímo i záštitu.

Náš spolek je totiž především zastřešující a zašťitující organizací a spolupráce je jednou z našich základních hodnot, díky které se nám již více jak 16 let daří úspěšně rozvíjet náše poslání, viz www.osa2.cz. A rádi proto o případnou spolupráci s Vámi obohatíme například i některou z výše uvedených ladem ležících nemovitostí státu.

#stayTUNED & #podporujVYLETNOU.cz

Kontaktní osoba pro domluvení spolupráce: Marek Semerád, marek.semerad@osa2.cz; +420 602 849 342