Je rozhodnuto. Výletná opět ožije (na šest měsíců)

Je rozhodnuto. Výletná opět ožije (na šest měsíců)

21. 04. 2023

Výletná by měla po necelých čtyř letech přestat ležet ladem a chátrat. Praha si vybrala prostřednictvím pana ředitele odboru hospodaření s majetkem ze dvou předložených záměrů (na šestiměsíční využití Výletné pro sportovní účely) záměr předložený ze strany spolku LTC Praha . A byť jsme pochopitelně doufali v to, že námi předložený záměr na šestiměsíční využití Výletné bude vyhodnocen jako ten lepší (v řádném termínu předložené záměry si můžete přečíst a porovnat zde), jsme i přesto za příslušné rozhodnutí do určité míry rádi. Byl tím totiž splněn (v souladu s druhým petičním bodem) alespoň náš základní požadavek, aby Výletná do vybrání dlouhodobého provozovatele areálu zbytečně neležela ladem a nechátrala, jako tomu bylo v majetku státu/ÚZSVM (2019 - 2022).


Pokud byste měli zájem předložit společně s námi městu projekt na dlouhodobé využití areálu Výletné, a to do městem anoncovaného výběrového řízení na dlouhodobého provozovatele areálu, neváhejte nás kontaktovat, neboť naše projekty a záměry jsou otevřené všem, kteří by se na nich měli zájem jakýmkoliv smysluplným způsobem podílet.