Stav Výletné při přebírání naším spolkem od ÚZSVM/státu (2014)