Stav Výletné při přebírání naším spolkem od ÚZSVM/státu (2014)

Prohlédnout si všechny fotky

Naším spolkem zrealizovaná proměna Výletné (2014 - 2019)

Prohlédnout si všechny fotky

Ukázka ostatních námi zrealizovaných proměn (2014 - 2022)

Prohlédnout si všechny fotky

Dobrovolnictví na Výletné (2014 - 2019)

Prohlédnout si všechny fotky

Aktivity na Výletné (2014 - 2019)

Prohlédnout si všechny fotky

Současný stav Výletné, aneb účelné a hospodárné nakládání s majetkem státu v podání Kateřiny Arajmu z ÚZSVM (2019 - 2022)

Prohlédnout si všechny fotky

Petice za Výletnou a za smysluplné využití chátrajících a ladem ležících nemovitostí státu, krajů a obcí (již přes 10 000 podpisů)

Prohlédnout si všechny fotky

Ukázka ladem ležícího majetku státu, krajů a obcí o jehož poskytnutí pro sportovní, kulturní, sociální a mnohé další veřejně prospěšné účely žádáme, a to alespoň do doby, nežli se pro tento majetek nalezne smysluplnější využití

Prohlédnout si všechny fotky

Naše dobrovolnictví ve svěřených nemovitostech (původně ležících ladem)

Prohlédnout si všechny fotky

Naše aktivity ve svěřených nemovitostech (původně nevyužitých a chátrajících)

Prohlédnout si všechny fotky