Dobrovolnictví

Na areál jsme se dívali zpoza plotu a věděli jsme, že si zalouží lepší zacházení. Proto jsme pro něj začali dýchat. V roce 2014 nám bylo nabídnuto pokusit se mu na vlastní náklady vdechnout nový život.