Současný stav Výletné, aneb účelné a hospodárné nakládání s majetkem státu v podání Kateřiny Arajmu z ÚZSVM (2019 - 2022)