Ptej se komu chátrá. Chátrá tobě!

Změňme to! A to nejen na Výletné...

tenis icon Tenis
beh icon Běh
sachy icon Šachy
pingpong icon Pingpong

Výletná se na konci roku 2019 uzavřela a od té doby leží ladem a chátrá. Pomůžete nám to změnit? A to nejen na Výletné, ale i u ostatních nemovitostí státu, krajů a obcí?

Náš příběh

Záchranou a smysluplným využitím nemovitostí se zabýváme od roku 2006. Od té doby se nám podařilo oživit a opravit desítky chátrajících objektů. Výletná byla jedním z nich. Opuštěnou a chátrající jsme ji spatřili poprvé v roce 2013. A ihned jsme se rozhodli, že to pokusíme změnit.

Vypátrali jsme majitele (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) a začali jsme jej žádat o svěření Výletné do naší péče. Opakovaně jsme byli odmítáni, ale nevzdali jsme se! A tak nám zhruba po roce naléhání zazvonil telefon s informací, že Výletná byla vykradena a poničena. A že pokud stále máme zájem, tak se ji můžeme pokusit zachránit. Neváhali jsme ani vteřinu.Náš příběh obrázek
A to se povedlo! obrázek

Co se povedlo?

Na Výletné jsme začali pořádat dobrovolnické dny, sportovní akce a sousedská setkání. To Výletné vdechlo život a přilákalo mnoho místních lidi, kteří s námi pro Výletnou začali dýchat a vkládat do ni tisíce hodin dobrovolnické práce, pozitivní energii a spousty lásky.

Postupně se nám podařilo Výletnou proměnit nejen v příjemné místo pro sport i relaxaci, ale zároveň i ve vzorový příklad toho, jak lze za pomoci aktivní občanské společnosti využívat a kultivovat nevyužitý veřejný majetek bez utrácení veřejných peněz, viz galerie.

Co se zvrtlo?

Výletná se bohužel "z moci úřední" i přes tisíce podpisů pod peticí za Výletnou musela k 1. 12. 2019 uzavřít a tím pádem i přestat opravovat. A to za účelem údajného hledání komerčního nájemce, respektive jejího "účelnějšího a hospodárnějšího" využití. Od té doby leží ladem a zbytečně chátrá, jako mnoho dalších nemovitostí státu, krajů a obcí. Co je špatně? Na Výletné, ale i u jiných ladem ležících nemovitostí? Z našeho pohledu zejména nedostatek dobré vůle, nezájem o spolupráci s aktivní občanskou společností, obava měnit zaběhlé pořádky (kdo nic nedělá, nic nezkazí), neochota hájit veřejné zájmy před zájmy privátními a chybný výklad zákona, na základě kterého se některé úřady mylně domnívají (např. ÚZSVM), že privatizace a komerční využití veřejného majetku má a musí mít přednost před jeho využitím ve veřejném zájmu pro účely jako je sport, kultura, tělovýchova, vzdělávání, sociální práce, práce s mládeží atp.

Text petice obrázek

Jak to napravit?

Náš plán je jednoduchý. Pojmenovat co je špatně, navrhnout řešení (viz petice) a díky podpoře od veřejnosti přesvědčit kompetentní osoby a orgány veřejně moci, že smysl a veřejnou podporu má nejen náš projekt na Výletné, ale i námi navrhovaná změna nakládání s nevyužitým veřejným majetkem, viz druhý a třetí bod naší petice.

Text petice obrázek