Místo, kde jsme opět roztikali čas.

Nenechme ho znovu zastavit

tenis icon Tenis
beh icon Běh
sachy icon Šachy
pingpong icon Pingpong

Dobrovolnické dny, tenis, běh, šachy, ping-pong, to jsou jen některé z aktivit, které jste si mohli užívat na Výletné, kde se nedávno čas opět zastavil. Pomůžete nám ho znovu roztikat? A to nejen na Výletné, ale i v mnoha dalších ladem ležících a chátrajících nemovitostech?

Náš příběh

Chátrající Výletnou jsme poprvé spatřili v roce 2013. Byla opuštěná a nikdo se o ni nestaral. Dívali jsme se na ni přes plot a věděli jsme, že si zaslouží lepší zacházení. Hned jsme pro ni proto začali dýchat. A protože se zabýváme záchranou a oživováním zchátralých nemovitostí dlouhodobě, věděli jsme, že to nebude snadné.

Majiteli Výletné, konkrétně Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, jsme začali posílat žádosti, abychom se o Výletnou mohli začít starat. Opakovaně jsme byli odmítáni, ale nikdy jsme se nevzdali. A tak nám zhruba po roce zazvonil telefon s informací, že Výletná byla vykradena a dostala se ještě do horšího stavu, než-li ve kterém jsme ji objevili. A prý, že pokud stále máme zájem, tak že se ji můžeme pokusit na vlastní náklady zachránit. Neváhali jsme ani vteřinu...

Náš příběh obrázek
A to se povedlo! obrázek

Co se povedlo?

Pro Výletnou s námi začali dýchat lidé ze širokého okolí. Společně s námi začali do Výletné vkládat tisíce hodin dobrovolnické práce, pozitivní energii a spoustu lásky. A díky tomu se nám Výletnou podařilo rychle probudit k životu a vytvořit z ní příjemné místo pro sport i relaxaci. Přesvědčit se o tom můžete například v naší galerii.

Co se zvrtlo?

Na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který vlastní Výletnou, jakož i spoustu ostatních nevyužitých a chátrajících nemovitostí, se paní generální ředitelka Kateřina Arajmu rozhodla, že čistě komerční využití nepotřebného státního majetku musí mít přednost například před jeho opravami, restaurováním, anebo využitím ze strany občanské společnosti pro veřejně prospěšné účely jako je sport, kultura, tělovýchova, nebo práce s dětmi a mládeží. Z výše uvedeného důvodu se proto Výletná, i přes veškerou naši snahu, dne 1. 12. 2019 opět uzavřela a do současné doby leží ladem a pomalu chátrá. A to ve jménu účelnosti a hospodárnosti, respektive za účelem hledání komerčního nájemce. Protože to však nedává smysl, nevzdáváme se! A paní generální ředitelku, jakož i ostatní kompetentní osoby se snažíme přesvědčit, aby se nad tím zamysleli a změnili to.

Text petice obrázek

Jak nám můžete pomoci?

V současné době například podepsáním petice za Výletnou a smysluplné využití chátrajících a nevyužitých nemovitostí. Věříme totiž, že za pomoci této petice dokážeme časem kompetentním osobám v rámci státu a obcí (například osobám na ÚZSVM, nebo na MHMP, který Výletnou plánuje koupit od ÚZSVM a zároveň i vlastní mnoho nevyužitých nemovitostí) prokázat, že smysl a veřejnou podporu má nejen náš projekt Výletná a jeho snaha smysluplně využít a opravit příslušný areál bez utrácení veřejných peněz, respektive za pomoci dobrovolníků a crowdfundingu, viz první bod naší petice. Ale zároveň i to, že smysl a veřejnou podporu má i námi navrhovaná celková změna přístupu státu a obcí k nepotřebnému a nevyužitému veřejnému majetku, viz druhý a třetí bod námi sestavené petice.

Text petice obrázek