Ptej se komu chátrá. Chátrá tobě!

Změňme to! A to nejen na Výletné...

tenis icon Tenis
beh icon Běh
sachy icon Šachy
pingpong icon Pingpong

Výletná se "z moci úřední" uzavřela na konci roku 2019. Od té doby leží ladem a chátrá. Pomůžete nám to změnit? A to nejen na Výletné, ale i u ostatních nemovitostí státu, krajů a obcí?

Náš příběh

Smysluplným využitím chátrajících a ladem ležících nemovitostí se zabýváme od roku 2006. Od té doby se nám podařilo oživit a opravit desítky chátrajících objektů, přičemž jedním z nich byla i Výletná. Chátrající a zcela opuštěnou jsme ji poprvé spatřili v roce 2013. A hned jsme se rozhodli, že se to pokusíme změnit

Oslovili jsme majitele Výletné (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, tj. ÚZSVM) a požádali o její vypůjčení. Opakovaně jsme byli odmítáni, ale nevzdali jsme se. A tak nám zhruba po roce naléhání zazvonil telefon s informací, že Výletná byla vykradena a poničena. A máme-li prý stále zájem o její záchranu, můžeme se o to pokusit. Neváhali jsme ani vteřinu.Náš příběh obrázek
A to se povedlo! obrázek

Co se povedlo?

Na Výletné jsme začali pořádat dobrovolnické dny, sportovní akce a sousedská setkání. To Výletné vdechlo život a přilákalo mnoho místních lidí, kteří s námi pro Výletnou začali dýchat a vkládat do ni tisíce hodin dobrovolnické práce, pozitivní energii a spousty lásky.

Postupně se nám podařilo Výletnou proměnit nejen v příjemné místo pro sport i relaxaci, ale zároveň i ve vzorový příklad toho, jak lze za pomoci aktivní občanské společnosti využívat a kultivovat nevyužitý veřejný majetek bez utrácení veřejných peněz, viz galerie.

Co se pokazilo?

Výletná se i přes nesouhlas veřejnosti a tisíce podpisů pod peticí za Výletnou musela "z moci úřední" (paní ředitelky Arajmu) k 1. 12. 2019 uzavřít, jakož i přestat opravovat. A to za účelem údajného hledání jejího účelnějšího a hospodárnějšího využití, jak nám při jejím uzavírání paní ředitelka tvrdila. Skutečnost je však taková, že Výletná od té doby pouze leží ladem a chátrá, jako mnoho dalších nemovitostí státu, krajů a obcí. Co je podle nás špatně na Výletné, ale i u ostatního veřejného majetku ležícího ladem? Z našeho pohledu zejména nedostatek dobré vůle a někdy i nečestné/korupční jednání některých úředníků a politiků na pozadí (u Výletné konkrétně paní Arajmu). Dále nezájem o spolupráci s aktivní občanskou společností, obava měnit zaběhlé pořádky ("kdo nic nedělá, nic nezkazí") a neochota hájit veřejný zájem před zájmem privátním a komerčním. Což se v praxi projevuje obvykle širokou škálou výmluv (např. ze strany paní ředitelky) na to, proč nelze námi navrhovaným způsobem zamezit chátrání veřejného majetku. A proč ladem ležící veřejný majetek nelze vypůjčit pro veřejně prospěšné účely jako je sport, kultura, sociální práce, práce s dětmi a mládeží atp. Jako se to povedlo v roce 2014 na Výletné.

Text petice obrázek

Jak to změnit?

Náš plán je jednoduchý. Pojmenovat co je špatně, navrhnout řešení (viz petice) a díky podpoře od veřejnosti přesvědčit kompetentní osoby a orgány veřejně moci, že smysl a veřejnou podporu má nejen náš projekt na Výletné, ale i námi navrhovaný způsob nakládání s nevyužitým veřejným majetkem, viz první, druhý a třetí bod naší petice.

Text petice obrázek