Místo, kde jsme opět roztikali čas.

Nenechme ho znovu zastavit

tenis icon Tenis
beh icon Běh
sachy icon Šachy
pingpong icon Pingpong

To jsou jen některé z aktivit, které si můžete užít v areálu, kde se nedávno zastavil čas. A až když jsme pro něj začali dýchat, vložili do něj stovky hodin dobrovolnické práce, spousty energie a lásky, probudil se znovu k životu.

Náš příběh

Areál jsme zahlédli v televizi v roce 2013. Byl opuštěný a nikdo se o něj nestaral. Dívali jsme se na něj zpoza plotu a věděli jsme, že si zalouží lepší zacházení. Proto jsme pro něj začali dýchat a díky tomu, že se dlohodobě věnujeme záchraně chátrajících nemovitostí, věděli jsme, že nás čeká dlouhá cesta.

Obratem jsme úřadům začali posílat naše žádosti o to, abychom se o areál mohli začít starat na vlatní náklady a smysluplně jej využívat. Dlouho to nešlo, ale nevzdali jsme se. A v okamžku, kdy byla budova kompletně vykradená a dostala se tudíž ještě do horšího stavu, bylo nám v roce 2014 zavoláno a nabídnuto, pokusit se jí na vlastní náklady vdechnout nový život.

Náš příběh obrázek
A to se povedlo! obrázek

A to se povedlo!

Na Výletné začali pracovat dobrovolníci. Desítky lidí, kteří svůj volný čas věnovali areálu s vidinou toho, že to tu jednou bude vypadat lépe a bude zde možné trávit volný čas nejen prací, ale i relaxací s dětmi, rodinou, nebo přáteli při rozmanitých sportovních, společenských a kulturních aktivitách. Jak se nám tento záměr povedl, můžete posoudit ve fotogalerii.

Co se zvrtlo

Splašil se úřední šiml na ÚZSVM a začal preferovat komerční využití svého majetku, před využitím nekomerčním pro úřely podpory sportu, kultury, tělovýchovy a ostatních veřejně prospěšných činností. A aktuálně dává přednost i kompletnímu uzavření areálu a hrazení ostrahy areálu z veřejných peněz do doby, nežli pro areál bude nalezeno smysluplnější využití v podobě prodeje nebo komerčního pronájmu.

Text petice obrázek

Jak nás můžete podpořit

Například podpisem petice za Výletnou a smysluplné využití chátrajících a nevyužitých nemovitostí. Přičemž cílem této naší petice je přimět úřady nejen k tomu, aby se Výletná nezavřela a mohli jsme zde pokračovat v našem záměru, dokud se nenalezne jakékoliv smysluplnější využití tohoto areálu, ale i k tomu, aby žádný veřejný majetek neležel ladem a na prvním místě se vždy hledalo jeho veřejně prospěšné využití, následně komerční využití a až ve třetím kole privatizace, neboť opačný postup, který je dnes hojně upřednostňován, není dle našeho názoru ve veřejném zájmu.

Text petice obrázek