Ptej se, komu chátrá. Chátrá tobě!

Změňme to! A to nejen na Výletné..

tenis icon Tenis
beh icon Běh
sachy icon Šachy
pingpong icon Pingpong

Výletná se zhruba před rokem uzavřela. A od té doby leží ladem a chátrá. Pomůžete nám to změnit? A to nejen na Výletné, ale i u ostatních nemovitostí státu, krajů a obcí?

Náš příběh

Záchranou a smysluplným využitím nemovitostí se zabýváme od roku 2006. Od té doby se našemu spolku podařilo oživit a opravit desítky chátrajících nemovitostí. Přičemž Výletná, jejíž zcela nesmyslné uzavření podnítilo naši současnou angažovanost, byla jednou z nich. Opuštěnou a chátrající jsme ji poprvé v roce 2013 a obratem jsme se rozhodli to změnit.

Vypátrali jsme majitele (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových). A začali jsme mu zasílat žádosti o svěření Výletné do naší péče. Opakovaně jsme byli odmítáni, ale nevzdali jsme se. A tak nám po roce našeho naléhání zazvonil telefon s tím, že Výletná byla vykradena a její stav se výrazně zhoršil. A máme-li prý stále zájem, můžeme se ji pokusit zachránit. Neváhali jsme ani vteřinu.Náš příběh obrázek
A to se povedlo! obrázek

Co se povedlo?

Na Výletné jsme začali pořádat dobrovolnické dny, sportovní akce a sousedská setkání. To Výletné vdechlo život a přilákalo mnoho místních lidi, kteří s námi pro Výletnou začali dýchat a vkládat do ni tisíce hodin dobrovolnické práce, pozitivní energii a spousty lásky.

Postupně se nám podařilo Výletnou proměnit v příjemné místo pro sport i relaxaci. Jakož i ve vzorový příklad toho, jak lze za pomoci aktivní občanské společnosti využívat a kultivovat nevyužitý veřejný majetek bez utrávení veřejných peněz, viz galerie.

Co se zvrtlo?

Výletná se z moci úřední musela k 1. 12. 2019 uzavřít a přestat opravovat za účelem údajného hledání komerčního nájemce. A od té doby leží ladem a chátrá stejně jako mnoho dalších nemovitostí státu, krajů a obcí! Co je špatně? Na Výletné, ale i u jiných ladem ležících nemovitostí: osobní zájmy, nedostatek dobré vůle, nezájem o spolupráci s aktivní občanskou společností, obava měnit zaběhlé pořádky (kdo nic nedělá, nic nezkazí), neochota hájit veřejný zájem před zájmem privátním (komerčním) a chybný výklad zákonů, na základě kterého se některé úřady mylně domnívají, že privatizace a komerční využití veřejného majetku má a musí mít přednost před jeho využitím ve veřejném zájmu pro účely jako je sport, kultura, tělovýchova, vzdělávání, sociální práce atp.

Text petice obrázek

Jak to napravit?

Naše strategie je jednoduchá. Poukázat na to co je špatně, navrhnout řešení a přesvědčit kompetentní osoby a orgány veřejné moci, že smysl a veřejnou podporu má jak projekt Výletná, tak i námi navrhovaná změna způsobu nakládání a hospodaření s veřejným majetkem, viz první, druhý a třetí bod naší petice.

Text petice obrázek