Ptej se, komu chátrá. Chátrá tobě!

Změňme to! A to nejen na Výletné..

tenis icon Tenis
beh icon Běh
sachy icon Šachy
pingpong icon Pingpong

Výletná se zhruba před rokem uzavřela a od té doby leží ladem a chátrá. Pomůžete nám to změnit? A to nejen na Výletné, ale i u mnoha dalších nemovitostí?

Náš příběh

Záchranou a smysluplným využitím nemovitostí se zabýváme od roku 2006. Od té doby jsme opravili a oživili desítky objektů. Výletná, jejíž nesmyslné uzavření podnítilo naší angažovanost, byla jednou z nich. Opuštěnou a chátrající jsme ji spatřili v roce 2013. A obratem jsme se rozhodli konat.

Majiteli (Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových) jsme začali posílat žádosti, abychom se o Výletnou mohli starat. Opakovaně jsme byli odmítáni, ale nevzdali jsme se. A tak nám zhruba po roce našeho naléhání zazvonil telefon, že stav Výletné se podstatně zhoršil, neboť byla vykradena. A pokud prý máme zájem, můžeme se ji pokusit zachránit. Neváhali jsme ani vteřinu.Náš příběh obrázek
A to se povedlo! obrázek

Co se povedlo?

Na Výletné jsme začali pořádat dobrovolnické dny, sportovní akce a sousedská setkání. To Výletné vdechlo život a přilákalo mnoho místních lidi, kteří s námi pro Výletnou začali dýchat a vkládat do ni tisíce hodin dobrovolnické práce, pozitivní energii a spousty lásky.

Postupně se nám Výletnou podařilo proměnit v příjemné místo pro sport i relaxaci. A díky tomu i v ukázkový příklad toho, jak lze za pomoci aktivní občanské společnosti využívat a kultivovat nevyužitý veřejný majetek bez utrávení veřejných peněz, viz galerie.

Co se zvrtlo?

Výletná se z moci úřední musela k 1. 12. 2019 uzavřít a přestat opravovat. A to za účelem údajného hledání komerčního nájemce. Od té doby leží ladem a chátrá stejně jako spousty dalších nemovitostí státu, krajů a obcí! Co je špatně? Na Výletné, ale obvykle i jinde: osobní zájmy na pozadí, obava měnit zaběhlé pořádky (kdo nic nedělá, nic nezkazí), nedostatek dobré vůle, nezájem o spolupráci s aktivní občanskou společností, neochota hájit veřejný zájem před zájmem privátním (komerčním) a chybný výklad zákonů, na základě kterého se některé úřady mylně domnívají, že privatizace a komerční využití veřejného majetku musí mít přednost před jeho využitím ve veřejném zájmu pro účely jako je sport, kultura, tělovýchova, vzdělávání, sociální práce atp.

Text petice obrázek

Jak to napravit?

Naše strategie je jednoduchá. Poukázat na to co je špatně, navrhnout řešení a přesvědčit kompetentní osoby a orgány veřejné moci, že smysl a veřejnou podporu má jak projekt Výletná, tak i námi navrhovaná změna způsobu hospodaření a nakládání s veřejným majetkem, viz první, druhý a třetí bod naší petice.

Text petice obrázek