Ptej se komu chátrá. Chátrá tobě!

Změňme to! A to nejen na Výletné...

tenis icon Tenis
beh icon Běh
sachy icon Šachy
pingpong icon Pingpong

Výletná se "z moci úřední" uzavřela na konci roku 2019. Od té doby leží ladem a chátrá. Pomůžete nám to změnit? A to nejen na Výletné, ale i u ostatních nemovitostí státu, krajů a obcí?

Náš příběh

Smysluplným využitím chátrajících a ladem ležících nemovitostí se zabýváme od roku 2006. Od té doby se nám podařilo oživit a opravit desítky chátrajících objektů, přičemž jedním z nich byla i Výletná. Chátrající a zcela opuštěnou jsme ji poprvé spatřili v roce 2013. A ihned jsme se rozhodli, že se to pokusíme změnit

Vypátrali jsme majitele (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) a požádali jej o vypůjčení Výletné do naší péče. Opakovaně jsme byli odmítáni, ale nevzdali jsme se! A tak nám zhruba po roce naléhání zazvonil telefon s informací, že Výletná byla vykradena a poničena. A pokud prý máme zájem o její záchranu, můžeme se o to pokusit. Neváhali jsme ani vteřinu.Náš příběh obrázek
A to se povedlo! obrázek

Co se povedlo?

Na Výletné jsme začali pořádat dobrovolnické dny, sportovní akce a sousedská setkání. To Výletné vdechlo život a přilákalo mnoho místních lidí, kteří s námi pro Výletnou začali dýchat a vkládat do ni tisíce hodin dobrovolnické práce, pozitivní energii a spousty lásky.

Postupně se nám podařilo Výletnou proměnit nejen v příjemné místo pro sport i relaxaci, ale zároveň i ve vzorový příklad toho, jak lze za pomoci aktivní občanské společnosti využívat a kultivovat nevyužitý veřejný majetek bez utrácení veřejných peněz, viz galerie.

Co se pokazilo?

Výletná se i přes nesouhlas veřejnosti a tisíce podpisů pod peticí za Výletnou musela "z moci úřední" (paní Arajmu) k 1. 12. 2019 uzavřít, jakož i přestat opravovat. A to za účelem údajného hledání jejího účelnějšího a hospodárnějšího využití, jak nám při jejím uzavírání tvrdila generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. Od té doby Výletná leží ladem a chátrá, jako mnoho dalších nemovitostí státu, krajů a obcí. Co je špatně na Výletné, ale i u ostatního veřejného majetku ležícího ladem? Z našeho pohledu zejména nedostatek dobré vůle a nečestné/korupční jednání některých úředníků a politiků (u Výletné konkrétně paní gen. ředitelky Arajmu), nezájem o spolupráci s aktivní občanskou společností, obava měnit zaběhlé pořádky k lepšímu (kdo nic nedělá, nic nezkazí), neochota hájit veřejný zájem před zájmem privátním a nesprávný výklad platných zákonů na jehož základě některé úřady prosazují (např. ÚZSVM pod vedením paní Arajmu), že privatizace a komerční využití veřejného majetku má a musí mít přednost před jeho využitím ve veřejném zájmu pro účely jako je sport, kultura, tělovýchova, vzdělávání, sociální práce, práce s dětmi a mládeží atp.

Text petice obrázek

Jak to napravit?

Náš plán je jednoduchý. Pojmenovat co je špatně, navrhnout řešení (viz petice) a díky podpoře od veřejnosti přesvědčit kompetentní osoby a orgány veřejně moci, že smysl a veřejnou podporu má nejen náš projekt na Výletné, ale i námi navrhovaná změna nakládání s nevyužitým veřejným majetkem, viz první, druhý a třetí bod naší petice.

Text petice obrázek