Ptej se komu chátrá. Chátrá tobě!

Změňme to! A to nejen na Výletné...

tenis icon Tenis
beh icon Běh
sachy icon Šachy
pingpong icon Pingpong

Výletná se "z moci úřední" uzavřela na konci roku 2019. Od té doby leží ladem a chátrá. Pomůžete nám to změnit? A to nejen na Výletné, ale i u ostatních nemovitostí státu, krajů a obcí?

Náš příběh

Smysluplným využitím chátrajících a ladem ležících nemovitostí se zabýváme od roku 2006. Od té doby se nám podařilo oživit a opravit desítky chátrajících objektů, přičemž jedním z nich byla i Výletná. Chátrající a zcela opuštěnou jsme ji poprvé spatřili v roce 2013. A hned jsme se rozhodli, že se to pokusíme změnit.

Oslovili jsme majitele Výletné (tehdy Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, tj. ÚZSVM) a požádali o její vypůjčení. Opakovaně jsme byli odmítnuti, ale nevzdali jsme se. A tak nám zhruba po roce naléhání zazvonil telefon s informací, že Výletná byla vykradena a poničena. A máme-li prý stále zájem o její záchranu, můžeme se o to pokusit. Neváhali jsme ani vteřinu.Náš příběh obrázek
A to se povedlo! obrázek

Co se povedlo?

Na Výletné jsme začali pořádat dobrovolnické dny, sportovní akce a sousedská setkání. To Výletné vdechlo život a přilákalo mnoho místních lidí, kteří s námi pro Výletnou začali dýchat a vkládat do ni tisíce hodin dobrovolnické práce, pozitivní energii a spousty lásky.

A tak se Výletnou podařilo časem proměnit nejen v příjemné místo pro sport i relaxaci, ale zároveň i ve vzorový příklad toho, jak lze za pomoci aktivní občanské společnosti využívat a kultivovat nevyužitý veřejný majetek bez utrácení veřejných peněz, viz galerie.

Co se pokazilo?

Výletná se 1. 12. 2019 i přes nesouhlas veřejnosti a tisíce podpisů pod peticí za Výletnou musela "z moci úřední" (paní Arajmu) uzavřít a přestat opravovat. A to za účelem údajného hledání jejího účelnějšího a hospodárnějšího využití. Jak nám paní Arajmu tvrdila při jejím uzavírání. Výletná nicméně od té doby pouze nesmyslně leží ladem a chátrá, jako mnoho dalších nemovitostí státu, krajů a obcí. Což podle nás není správné a rádi bychom to změnil.

Přičemž příčinou výše uvedeného je podle nás hlavně: nedostatek dobré vůle; nezájem o spolupráci s aktivní obč. společností; neochota hájit veřejný zájem před zájmem privátním/komerčním; nesprávný výklad platných zákonů. A někdy i nečestné/korupční jednání (např. paní Arajmu). Což se v paxi obvykle projevuje mnoha výmluvami, proč námi navrhovaným způsobem nelze zamezit chátrání veřejného majetku. A proč jej nelze vypůjčit pro veřejně prospěšné účely, jako Výletnou v roce 2014

Text petice obrázek

Jak to změnit?

Náš plán je jednoduchý. Pojmenovat co je špatně. Navrhnout řešení, viz petice. A díky podpoře od veřejnosti přesvědčit kompetentní osoby a orgány veřejné moci, že smysl a veřejnou podporu má nejen náš projekt na Výletné. Ale i námi navrhovaný způsob nakládání s nevyužitým veřejným majetkem, viz první, druhý a třetí bod naší petice.

Text petice obrázek