Ptej se, komu chátrá. Chátrá tobě!

Změňme to! A to nejen na Výletné...

tenis icon Tenis
beh icon Běh
sachy icon Šachy
pingpong icon Pingpong

Výletná se před víc jak rokem uzavřela. A od té doby leží ladem a chátrá. Pomůžete nám to změnit? A to nejen na Výletné, ale i u ostatních ladem ležících nemovitostí státu, krajů a obcí?

Náš příběh

Záchranou a smysluplným využitím nemovitostí se zabýváme od roku 2006. Od té doby se našemu spolku podařilo oživit a opravit desítky chátrajících objektů. Výletná byla jedním z nich. Opuštěnou a chátrající jsme ji spatřili poprvé v roce 2013 a hned jsme se to rozhodli změnit.

Vypátrali jsme majitele (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) a začali jsme mu posílat žádosti o svěření Výletné do naší péče. Opakovaně jsme byli odmítáni, ale nevzdali jsme to! Zhruba po roce našeho naléhání nám zazvonil telefon s informací, že Výletná byla vykradena. A že pokud máme stále zájem, tak se ji můžeme pokusit zachránit. Neváhali jsme ani vteřinu.Náš příběh obrázek
A to se povedlo! obrázek

Co se povedlo?

Na Výletné jsme začali pořádat dobrovolnické dny, sportovní akce a sousedská setkání. To Výletné vdechlo život a přilákalo mnoho místních lidi, kteří s námi pro Výletnou začali dýchat a vkládat do ni tisíce hodin dobrovolnické práce, pozitivní energii a spousty lásky.

Postupně se nám podařilo Výletnou proměnit nejen v příjemné místo pro sport i relaxaci, ale zároveň i ve vzorový příklad toho, jak lze za pomoci aktivní občanské společnosti využívat a kultivovat nevyužitý veřejný majetek bez utrávení veřejných peněz, viz galerie.

Co se zvrtlo?

Výletná se bohužel z moci úřední musela k 1. 12. 2019 uzavřít a tím pádem i přestat opravovat za účelem údajného hledání komerčního nájemce, respektive jejího "hospodárnějšího" využití. Od té doby leží ladem a zbytečně chátrá, jako mnoho dalších nemovitostí státu, krajů a obcí. Co je špatně? Na Výletné, ale i u jiných ladem ležících nemovitostí? Z našeho pohledu zejména nedostatek dobré vůle a osobní zájmy na pozadí jednotlivých opuštěných nemovitostí, nezájem o spolupráci s aktivní občanskou společností, obava měnit zaběhlé pořádky (kdo nic nedělá, nic nezkazí), neochota hájit veřejný zájem před zájmem privátním (komerčním) a dle našeho názoru i chybný výklad zákonů, na základě kterého některé úřady zastávají názor (např. ÚZSVM), že privatizace a komerční využití veřejného majetku má a musí mít přednost před jeho využitím ve veřejném zájmu pro účely jako je sport, kultura, tělovýchova, vzdělávání, sociální práce atp.

Text petice obrázek

Jak to napravit?

Náš plán je jednoduchý. Pojmenovat co je špatně, navrhnout řešení (viz petice) a díky Vaší podpoře přesvědčit kompetentní osoby a orgány veřejně moci, že smysl a veřejnou podporu má nejen náš projekt na Výletné, ale i námi navrhovaná změna způsobu nakládání s nevyužitým veřejným majetkem, viz první, druhý a třetí bod naší petice.

Text petice obrázek